شهادت یک غیرنظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر به ضرب گلوله شبه نظامیان (قسد) مورد حمایت اشغالگر آمریکایی در شهر الشدادی واقع در حومه حسکه

شهادت یک غیرنظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر به ضرب گلوله شبه نظامیان (قسد) مورد حمایت اشغالگر آمریکایی در شهر الشدادی واقع در حومه حسکه

شاهد أيضاً

هشدار سازمان امور زندانیان نسبت به وخامت وضعیت بهداشتی زندانیان فلسطینی در زندانهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا سازمان امور زندانیان و آزادگان فلسطین امروز در پی سیاست سهل …