وزارت امور خارجه: سوریه با شدیدترین عبارات اعدام شهروندان ژاپنی توسط گروه داعش محکوم می کند

دمشق-سانا

سوریه با شدیدترین عبارات اعدام شهروندان ژاپنی “کنجی غوتو” و”هارونا یوکاوا” توسط گروه تروریستی داعش محکوم کرد.

منبع مسوول در وزارت طی بیانیه به سانا گفت: این جنایت وحشی خطر تروریسم بر همه کشورهای جهان وضرورت توقف حمایت بعضی کشورها وطرف های مشخص که تسلیحات وحمایت مالی وآموزشی برای گروها های تروریستی فراهم می کنند، معکوس می کند.

منبع افزود که سوریه همبستگی خود با اهالی قربانیان وبا ملت ژاپنی اعلام می کند وتاکید می کند که جنک علیه تروریسم به همکاری صادقانه از همه کشورهای جهان  به علاوه تلاش های که سوریه برای نابود این خطر را طبق مصوبه شماره /2170/ واحترام به حقانیت بین المللی وحاکمیت کشورها وعدم دخالت در امور این کشورها مبذول می دارد. محتاج است.

ت-م

شاهد أيضاً

شروع آزمایشی فعالیت کمپرسورهای کارخانه گاز در جنوب منطقه مرکزی

دمشق – سانا  وزارت نفت و منابع معدنی اجرای آزمایشی فعالیت کمپرسورها را در جنوب …