منابع ترکی : قاچاق خودروها برای” داعش” از مرزهای ترکیه برای انجام دادن عملیات تروریستی در سوریه

انقره – سانا

تروریست های داعش هزاران دستگاه خودرو را از مرزهای ترکیه به سوریه قاچاق کرده اند. رسانه های ترکیه، خودروهایی که تروریست های داعش در سوریه و عراق از آنها استفاده می کنند، اکثرا از مرزهای ترکیه به این مناطق قاچاق شده است.

بر این اساس بخش اعظم این خودرو ها با استفاده از سیستم کرایه خودرو در ترکیه و توسط واسه های مرتبط با تروریست ها تا مرز ریحانلی واقع در استان لواء اسکندرون اشغالی (حاتای) برده شده و سپس به شکل غیرقانونی به سوریه منتقل شده است.

«ارگون آکچا» رئیس اتحادیه آژانس های کرایه خودرو در آنتالیا با بیان این مطلب گفت شمار خودروهایی که تنها از این شهر برای استفاده داعش به سوریه قاچاق شده بیش از 200 دستگاه و شمار کلی خودروها در مجموع 5 هزار دستگاه است.

محمد ب

ت-م