هیچ موردی از ابتلای دانشجویان سوری بازگشته از چین به ویروس کرونا گزارش نشده است

دمشق – سانا

وزارت بهداشت و درمان کشورمان اعلام کرد: دانشجویان سوری بازگشته از چین در سلامت کامل به سر می‌برند.

وزارت بهداشت و درمان تاکید کرد: هیچ موردی از ابتلای این دانشجویان به ویروس کرونا گزارش نشده است.

مدیر اداره بهداشت و درمان حومه دمشق در همین باره بیان کرد: 27 دانشجوی سوری بازگشته چین به مدت 14 روز در قرنطینه بودند و پزشکان متخصص  بر سلامت دانشجویان نظارت کامل داشتند. قرنطینه دانشجویان سوریه بازگشته از چین بدون گزارش حتی یک مورد ابتلا به پایان رسید.

وی ادامه داد: امروز با پایان مدت قرنطینه، این دانشجویان به منازلشان بازگشتند.

غیاث جاویش