دستگیری 4 فلسطینی در شمال «الخلیل»

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 4 فلسطینی را در شهرک بیت امر در شمال شهر الخلیل در کرانه باختری دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “وفا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 4 فلسطینی را در جریان یورش به خانه های آنان در شهرک “بیت امر” در شمال “الخلیل” در کرانه باختری بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.