منبع نظامی: گروه های تروریستی حمله خشن را به التح – ابو حریف – السمکه در حومه ادلب آغاز کردند و یگان های ارتش در تلاش بسیار مؤثر برای مقابله با این حمله هستند

ادلب-سانا

منبع نظامی اعلام کرد: گروه های تروریستی حمله خشن را به مسیر التح – ابو حریف – السمکه در حومه ادلب آغاز کردند و یگان های ارتش عربی سوریه در تلاش بسیار مؤثر برای مقابله با این حمله هستند

این منبع گفت: تروریست ها با استفاده از انواع سلاح ها از جمله وسایل نقلیه بمب گذاری شده توانستند به سمت برخی از نقاط تمرکز ارتش عربی سوریه التح – ابو حریف – السمکه نفوذ کنند.

این منبع افزود: یگان های ارتش برای مقابله با این حمله و جلوگیری از پیشروی تروریست ها ، کارآیی بسیار مهمی انجام دادند و درگیری با تروریست های “جبهه النصره” و بقیه سازمان های تروریستی مسلح در امتداد خطوط ارتباط همچنان ادامه دارد.