پارلمان سوریه : مردم  ما در جولان سوریه اشغالی در برابر اشغالگری و وحشیگری رژیم صهیونیستی نرمش نشان نخواهند داد

دمشق -سانا 

پارلمان سوریه تاکید کرد: مردم ما در جولان عربی سوری اشغالی با وجود سرکوبگری سازماندهی شده و اقدامات ظالمانه رژیم اشغالگر اسرائیلی، مقاومت خواهند کرد و در برابر وحشیگری آن نرمش نشان نخواهند داد.

پارلمان  در بیانیه‌ای که به مناسبت سی و هشتمین سالروز تصمیم باطل اسرائیل برای الحاق جولان سوریه منتشر کرد به موضع ملی متحد و ثابت مردم جولان اشغالی اشاره کرد که از نخستین لحظه در برابر رژیم غاصب ایستادند و تسلیم اقدامات نژادپرستانه آن نشدند و صد‌ها شهید و اسیر تقدیم کردند.

پارلمان در این بیانیه تاکید کرد: مردم ما در جولان به هویت ملی عربی سوری پایبندند و چشم انتظار آزادسازی و بازگشت به آغوش میهن مادری سوریه هستند. تصمیمی که مقامات اشغالگر چهاردهم دسامبر ۱۹۸۱ اتخاذ کردند و همه تصمیمات رژیم صهیونیستی باطل است و چیزی بیشتر از جوهر روی کاغذ نیست.

پارلمان  در پایان بیانیه آورده است: ما با ملت عظیم خود پیمان می‌بندیم به مبارزه و مقابله با اشغالگر تا بازپس گیری وجب به وجب خاک این سرزمین و میهن عزیز و پاکمان از راه پایداری ملت آزاده و قهرمانی‌های ارتش عربی سوری در سایه رهبری بشار اسد رئیس جمهور، ادامه خواهیم داد.