انتقاد رئیس پارلمان مصر از حمله ترکیه به سوریه

قاهره-سانا

«علی عبدالعال» رئیس پارلمان مصر تاکید کرد که قاهره و دمشق تاریخ مشترک دارند.

وی در ادامه افزود: اقدامات ترکیه در قبال سوریه وحشیانه بوده و نقض قوانین سازمان ملل به شمار می رود.

عبدالعال تصریح کرد: مصر بر اصل عدم مداخله در امور سوریه و حل بحران این کشور از طریق راهکارهای سیاسی تاکید دارد. ما لشکر کشی به خاک سوریه را محکوم می کنیم.

وی تاکید کرد: باید از لفظ نیروهای مهاجم برای نیروهای مسلح ترکیه استفاده کرد.