تیم بسکتبال بانوان الاشرفیه قهرمان مسابقات ” قسم خوردن وپیروزی” شد

السویداء-سانا

تیم بسکتبال بانوان الاشرفیه با تیم  الحریه در سالن ورزشی الباسل در شهر ورزشی المزرعه در السویداء دیدار کرده وبا نتیجه 76/62 امتیاز پیروز شد. تیم بسکتبال بانوان الاشرفیه با این پیروزی قهرمان مسابقات” قسم خوردن وپیروزی” شد.

شاهد أيضاً

تپش نبض زندگی در شهر منبج

تپش نبض زندگی در شهر منبج