کارشناسان روس: سوریه یکی از مهمترین شرکای روسیه در خاورمیانه است

کارشناسان روس: سوریه یکی از مهمترین شرکای روسیه در خاورمیانه است

 

 

نور

شاهد أيضاً

رئیس جمهور اسد خطاب به وزرای کشاورزی عرب شرکت کننده در نشست چهارجانبه: کشورها نمی توانند به تنهایی از نظر مواد غذایی به خودکفایی برسند

دمشق- سانا رئیس جمهور بشار اسد وزرای شرکت کننده در نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی عرب …