روحانی طی نشست سیکا در دوشنبه: کشورهای خارجی وجود دارد که در امور داخلی منطقه دخالت و قوانین بین المللی را نقض می کنند، باعث می گردد منطقه بی ثبات تر از گذشته شود

روحانی طی نشست سیکا در دوشنبه: کشورهای خارجی وجود دارد که در امور داخلی منطقه دخالت و قوانین بین المللی را نقض می کنند، باعث می گردد منطقه بی ثبات تر از گذشته شود

 

شاهد أيضاً

رئیس جمهور دکتر بشار اسد به فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه: تاکید بر لزوم توقف تجاوز ترکیه و خروج نیروهای ترکیه‌ای و آمریکایی هستند

دمشق-سانا رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد امروز با «الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه رئیس جمهوری …