تاکید نخست وزیر کشورمان بر تعهد دولت برای حمایت از صنعت آهن

دمشق-سانا

یک نشست در زمینه توسعه صنعت آهن با ریاست مهندس عماد خمیس نخست وزیر کشورمان برگزار شد، در این نشست مسیرهای اصلی بخش عمومی و خصوصی را در مرحله آتی جهت ارتقاء این صنعت، که عصب اصلی ساخت و ساز و بازسازی محسوب می شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه تصمیم گرفت که مجوزهای جدید وابسته به این صنعت متوقف شود تا زمانیکه روند فعالسازی مجدد کارخانه های بزرگ و کوچک شروع گردد.
این جلسه به منظور توسعه کار کمیته ضایعات جهت تطابق با قواعد تعیین شده که نیازهای تمام کارخانه ها را تامین می کند، آست.
در این نشست تصمیم گرفت که کیفیت محصولات افزایش یابد. همچنین هزینه های تولید در تعدادی از کشورها به هدف اتخاذ تصمیمات که از صادرات تولید حمایت می کند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس عماد خمیس با تاکید بر تعهد دولت برای حمایت از صنعت آهن و ایجاد راه حل برای فعالسازی کارحانه های راکد گفت که صنعت آهن هزاران کارگر را استخدام می کند و دولت در حال تلاش برای رسیدگی به این پرونده به منظور ایجاد نفع بخش عمومی و خصوصی است.

غیاث/راما