پیشنهاد “اسرائیل” برای لغو آیتم در مورد شرایط بهداشتی در جولان اشغالی سوریه و فلسطین رد شد

ژنو- سانا

هیئت اجرایی سازمان بهداشت جهانی امروز در پایان نشست خود در ژنو پیشنهاد رژیم اشغالگر “اسرائیل” با حمایت ایالات متحده آمریکا برای لغو آیتم تحت عنوان ( اوضاع بهداشتی در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و جولان اشغالی سوریه) را از دستور کار جلسه هفتاد و دوم آتی مجمع بهداشت جهانی رد کرد.

سفیر «حسام الدین آلا» نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد در ژنو امروز تصریح کرد: طرح های اسرائیلی تلاش برای فرار از تعهدات قانونی که به “اسرائیل” تحمیل شده است و پوشش اقدامات غیر انسانی خود ضد فلسطینی ها و سوری ها در فلسطین و جولان اشغالی سوریه، به شمار می رود.

آلا توضیح داد که حذف این آیتم از دستور کار مربوط به پایان دادن به اشغال اسرائیل است.