پیش بینی تولید 115 هزار تنی روغن زیتون و 678 هزارتن زیتون در سال جاری

دمشق – سانا

وزارت کشاورزی و اصلاح زراعی اعلام کرد که براساس آخرین آمار از استان های مختلف پیش بینی می شود که امسال حدود 115 هزار تنی روغن زیتون و 678 هزارتن زیتون تولید شود.

مهندس عبد المعین قضمانی مدیر دایره تولید گیاهی در وزارت کشاورزی و اصلاح زراعی به خبرگزاری سانا گفت: براساس آخرین آمار از استان های مختلف پیش بینی می شود که امسال حدود 115 هزار تنی روغن زیتون و 678 هزارتن زیتون تولید شود.