برگزاری ماراتن آگاهی از تشخیص زودهنگام سرطان پستان در دمشق

دمشق-سانا

انجمن های محلی و تیم های داوطلبی جوانی در ماراتن آگاهی از تشخیص زودهنگام سرطان پستان تحت شعار “تو جان دهنده هستی” شرکت کردند.

شرکت کنندگان از باشگاه “الجلاء” به هتل “شیراتون” شروع به دوید کردند.

این ماراتن بخش از کمپین محلی آگاهی از تشخیص زودهنگام سرطان پستان که شامل درمان ها و معاینه های رایگان در مراکز بهداشتی در ماه اکتبر که ماه آگاهی از این نوع سرطان ها است، محسوب می شود.

“هانی العسلی” مدیر تیم داوطلبی “عطاء” به خبرنگار سانا گفت: تیم “عطاء” این مارتن را جهت تشویق تشخیص زودهنگان سرطان پستان سازماندهی کرد .

العسلی به مشارکت انجمن های محلی در ماراتن از جمله “انجمن سوری مبارزه با سرطان”، “انجمن رجاء برای توانبخشی افراد معلول “،”یالله عالبسکلیت”، و غیره اشاره کرد.

شرکت کنندگان از تمام خانم ها خواستار رفتن به مراکز بهداشتی به قصد تشخیص زودهنگام این نوع سرطان ها شدند.

گفتنی است که این ماراتن توسط تیم داوطلبی “عطاء”، برگزار شد.

راما