پس از شکست تروریسم ..تولید شهر صنعتی شیخ نجار به بازار برگشت-ویدئو

حلب-سانا

پس از شکست تروریسم با دست ارتش جمهوری عربی سوریه، وبا تلاش کارگران، کارخانه های شهر صنعتی شیخ نجار در حلب که توسط ترروریست ها تخریب وسرقت شده بود، بار دیگر راه اندازی شد، وبه ارسال تولیدات خود به بازارهای سوریه را شروع کرد.

حسین

شاهد أيضاً

گسترش دامنه استقرار ارتش سوریه در محور بین‌ المللی حسکه-حلب