11

شاهد أيضاً

حمله به اراضی فلسطینی در غرب شهر بیت لحم توسط شهرک نشینان

قدس اشغالی -سانا شهرک نشینان اسرائیلی امروز به اراضی فلسطینان در روستای “حوسان” واقع غرب …