BM Abartılı Rakam Politikasını Sürdürüyor

BEYRUT – Birleşmiş Milletler, Suriye’nin tanık olduğu çokuluslu terör nedeniyle tehcir edilen Suriyelilerin sayısına ilişkin dakik olmayan istatistiklere dayanma ve rakamları hayali bir şekilde abartma politikasını sürdürüyor.

BM Mülteciler Komiserliğinin yayınladığı raporda bu yılın sonlarında Lübnan’a tehcir edilen Suriyelilerin sayısının 1.5 milyonu bulacağı iddiasında bulundu.

BM raporlarında tehcir edilen Suriyelilerin sayısı konusunda saha gelişmelerini dikkate almazken, Suriye ordusunun Lübnan sınırlarına düşen birçok köy ve beldede güvenlik istikrarı sağlamasıyla on binlere Suriyelinin evlerine döndüğü gerçeğini görmezden gelmeye devam ediyor.

BM raporunda Lübnan’da bulunan Suriyeli mültecilerin bu yıl sonuna dek ihtiyaçların karşılanması amacıyla 1.6 milyar dolar finans gerektiği iddiasında bulunurken, şu ana dek bu finansın sadece %23’ünün temin edildiğini açıkladı.

Check Also

Tahran: Suriye’ye Karşı Alınan Zorlayıcı Tedbirler, Yeniden Yapılanma Çabalarını Engelledi

TAHRAH – İran’ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi ve delegesi Macid Taht Ravanci, Suriye’ye karşı tek taraflı …