Cumhurbaşkanı Esad, Arap Sosyalist Baas Partisi Merkez Komitesi Oturumunun Açılışını Yaptı

ŞAM 16 ARALIK (SANA) – Arap Sosyalist Baas Partisi Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, bugün bir sonraki genişletilmiş Merkez Komite toplantısına parti temsilcilerinin seçilmesi için özel seçim yapılmasına ilişkin sunulan önerinin gündeminin görüşülmesi amacıyla yapılan partinin Merkez Komite toplantılarının oturumuna başkanlık etti.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Esad, genel olarak bu aşamadaki parti çalışmalarının kriterlerini ve genişletilmiş Merkez Komite toplantısına parti temsilcilerinin seçimine ilişkin görüşülmek üzere kendisine sunulan teklifin şartlarını açıklayan ayrıntılı bir sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Esad ayrıca, dinleyicilere yaptığı konuşmada, bu toplantının önemini ve çalışma sisteminde değişiklik ve yenilenmeye ilişkin kendisine sunulan önerilerin onaylanmasının ardından neler ortaya çıkacağını anlatırken, Seçimlerin bu yolda büyük bir adım olmayabilir ancak Arap dünyasında bugüne kadar varlığını sürdüren en eski partilerden biri için gerekli ve önemli olduğuna dikkat çekti.

Bu seçimlerin bir yandan Baasçıların kendi aralarında, diğer yandan da Baasçılarla toplum arasındaki ilişki biçimlerini nasıl ifade edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Esad, ‘’Ürettiği pozitifler faydalı olacak, ürettiği negatifler ise korktuğumuz bir şey olmayacak ama aynı zamanda içerdiği uyanıklık ve partinin hataları ele alma ve bunların üstesinden gelme yeteneği nedeniyle de faydalı olacaktır’’ diye konuştu.

Sayın Cumhurbaşkanı Esad, teklif edilen önerinin parti yönetimi, kadroları ve kurumları arasındaki görüşmelerin sonucu olduğunu belirtirken de, ‘’Görevlendirmenin bazen güvene veya adam kayırmaya dayalı olarak birden fazla kez tekrarlandığı onlarca yıldan sonra olduğu gibi, bu kadro ve kurumlarla tanıştıktan sonra bile devam etti ve sona ermedi. Bu kontrol edilemeyen, güvence altına alınamayan bir şeydir; seçimler ise doğru yönde ilerlemek için çalışmamız gereken, olumlu yönlerin ortaya çıkıp güçlendiği, olumsuz yönlerin ise ele alındığı bir adımdır. Olumsuzluklarla ve hatalarla yüzleşmek, onlardan kaçınmak veya inkar etmekten daha iyidir’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Esad bu alanda üç noktaya odaklandı,  şu noktalar ise şunlardır: ‘’Birincisi: Liderlik seçimlerine katılımın arttırılmasıyla ilgilidir çünkü tabanın seviyesini yükseltir, onları seçimlerden ve sonuçlarından da sorumlu tutar ve onu kabul etmesi ve sonuçlarına katlanması gereken bir meydan okumanın önüne koyar. İkincisi: Daha önce dile getirilen olumsuz müdahale ve blokajların, farkındalık, performans ve bağlılık düzeyini artıracak şekilde aşılması. Üçüncüsü: Kuralları liderlerin müdahalesinden ve liderleri müdahale suçlamalarından korumak amacıyla bu seçimleri denetleyecek aday olmayanlardan oluşan bir komite oluşturulması.’’

Partinin Genel Sekreteri Yoldaşın konuşmasının ardından, toplantıya katılan yoldaşlarla parti, devlet, toplum sorunları ve daha iyi bir geleceğe ulaşma umutlarıyla ilgili örgütsel, siyasi ve sosyal alanlardaki soru, cevap ve önerileri içeren kapsamlı ve kapsamlı bir diyalog gerçekleştirildi.

Telegram Kanalımız ||X Platformumuz ||Facebook Sayfamız

Check Also

Cumhurbaşkanı Esad, Kurtuluş Günü’nün 78. Yıldönümü Münasebetiyle Arap Ve Yabancı Liderler İle Devlet Başkanlarından Tebrik Telgrafları Aldı

ŞAM (SANA) –  Kurtuluş Günü’nün yetmiş sekizinci yıldönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, kardeş Arap ve …