Suriye Ve Çin, İki Ülke Arasında Stratejik Ortaklık İlişkileri Kuran Ortak Bir Bildiri Yayınladı

ÇİN / KHANJO 22 EYLÜL (SANA) – Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Çin’in Khanjo kentinde gerçekleşen zirve toplantısının ardından, iki ülke arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin aşağıdaki bildiri yayınlandı.

Bildirinin Metni:

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping’ın, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ı 22-25 Eylül 2023 tarihleri ​​arasında Çin’de düzenlenecek 19. Asya Oyunları’nın açılış törenine katılmaya davet etmesine cevaben,iki cumhurbaşkanı, dostluk ve samimiyet atmosferinde görüşmelerde bulundu ve Çin ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ile ortak çıkarları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu ve geniş fikir birliğine vardılar.

İki ülkenin cumhurbaşkanları, Çin ile Suriye arasında var olan tarihi dostluğa büyük takdir duyduklarını ifade ederek, Çin ile Suriye’nin zor zamanlarda da devam eden, dürüstlük ve sadakate dayalı bir ilişkisi olduğu konusunda mutabakata vardı.

İki ülke cumhurbaşkanları, iki ülke halklarına daha iyi hizmet edecek şekilde, her alanda dostane iş birliğini kapsamlı bir şekilde ilerletmek amacıyla Çin ile Suriye arasında stratejik ortaklık ilişkileri kurulması konusunda mutabakata vardı.

İlk Olarak: İki taraf, birbirlerinin temel çıkarları ve önemli kaygılarıyla ilgili konularda sağlam destek alışverişinde bulunmaya devam edecek. Suriye tarafı, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin Çin’in tamamını temsil eden tek meşru hükümet olduğunu ve Tayvan’ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ediyor. Çin’in egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını ve Çin’in iç işlerine müdahale eden her türlü gücü kategorik olarak reddediyor ve Çin hükümetinin ülkenin yeniden birleşmesini sağlamak için gösterdiği tüm çabaları destekler. Bunun yanında Hong Kong ile ilgili konularda Çin’in pozisyonunu ve Çin’in tek ülke, iki sistem çerçevesinde ulusal güvenliği sürdürme çabalarını sıkı bir şekilde destekler.  Hong Kong meselelerinin tamamen Çin’in iç meselesi olduğuna kesinlikle inanıyor ve dış güçlerin Hong Kong meselelerine ve Çin’in iç işlerine müdahale etmek için gerçekleştirdiği yasadışı eylemleri şiddetle kınıyor, Aynı zamanda Çin’in Sincan’la ilgili konulardaki pozisyonunu da sıkı bir şekilde destekliyor ve Sincan’la ilgili konuların kesinlikle bir insan hakları meselesi olmadığını yineliyor. Daha ziyade bu, şiddet içeren terörizmle, radikalleşmeyle mücadeleyle ve ayrılıkçılıkla mücadeleyle ilgili bir konudur ve Suriye tarafı da Çin’in terörizmle ve radikalleşmeyle mücadeleye yönelik çabalarını sıkı bir şekilde desteklemektedir.  Sincan’la ilgili sorunlar bahanesiyle Çin’in iç işlerine müdahaleyi kategorik olarak reddediyor.

Çin tarafı, Suriye’nin ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik çabalarını kararlılıkla destekliyor. Suriye halkının ulusal şartlara uygun kalkınma yolunu izlemesini destekler ve Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını ve kalkınmasını korumak amacıyla aldığı politika ve tedbirleri destekler. Yabancı güçlerin Suriye’nin iç işlerine müdahale ederek güvenlik ve istikrarına zarar vermesini reddeder. İki taraf ayrıca,  Suriye’de yasa dışı askeri varlığı, yasa dışı askeri operasyonların yapılmasını, doğal kaynakların yasa dışı olarak yağmalanmasını reddediyor ve ilgili ülkeleri Suriye’ye yönelik tüm tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları derhal kaldırmaya çağırıyorlar.

İkincisi: Suriye tarafı, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi ile ilgili teklifini son derece olumlu bir tutumla değerlendiriyor ve destekliyor ve iki taraf, yukarıda belirtilen girişimlerin iyi bir şekilde uygulanması için aktif olarak işbirliği yapacak, Kuşak ve Yol’u yüksek kalitede inşa etmek için el ele çalışacak ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için ortak çaba gösterecek.

Üçüncüsü: İki taraf, iki ülke arasındaki partizan, parlamenter ve yerel düzeyde iletişim ve işbirliğini derinleştirmeye ve yönetişim ve yönetime ilişkin deneyim alışverişini artırmaya isteklidir. İki taraf ekonomi, ticaret, tarım, kültür, gençlik, medya vb. alanlarda dostane işbirliğini artıracak.

Çin tarafı, Suriye’ye elinden gelen her türlü yardımı sağlamaya ve Suriye’nin yeniden inşa ve kalkınma çabalarını desteklemeye devam edecek.

Suriye tarafı, Çin tarafına sağladığı siyasi destek ve cömert yardımdan dolayı ve Çin tarafının Suriye’nin yararı için BM Güvenlik Konseyi hakkını savunduğu için teşekkür ediyor.

İki taraf, terörle mücadele ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirmeye devam etme ve terörle mücadele çabalarını birleştirme konusunda mutabakata vardı.

Dördüncüsü: Çin tarafı, Suriye’nin Arap Devletleri Ligi’ne dönüşünü desteklemekte ve memnuniyetle karşılamaktadır ve Suriye’nin diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini desteklemektedir. Aynı zamanda Suriye dahil bölgedeki Arap ülkelerinin dayanışma yoluyla kendilerini güçlendirmelerine de destek veriyor. Suriye tarafı, Suudi Arabistan Krallığı ile İran İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasıyla sonuçlanan Çin diplomatik çabalarını büyük takdirle karşıladığını ifade etti ve Çin tarafına, sıcak sorunlara çözüm bulunmasına ve Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına olumlu katkılarından dolayı teşekkür ediyor.

Beşincisi: İki taraf, birinci Çin-Arap Zirvesi’nin sonuçlarını uygulamak için aktif işbirliği yürütmeye hazır olduklarını vurgulayarak, Çin-Arap dostluğu ruhunu adamak ve Çin-Arap topluluğunu inşa etmek için el ele çalışmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Çin-Arap İşbirliği Forumu mekanizmasının Çin ile Arap ülkeleri arasındaki kolektif işbirliğini teşvik etmedeki önemli rolünü son derece değerlendiriyor.

Altıncısı: Her iki taraf da insanlığın ortak değerleri olan barış, kalkınma, adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlüğün pekiştirilmesini destekler, dünya halklarının kendi ulusal koşullarıyla uyumlu kalkınma yöntemlerini ve sosyal sistemleri seçme haklarına saygı duyar, insan hakları konusunun siyasallaştırılmasına veya bir araç olarak kullanılmasına kategorik olarak karşı çıkıyor ve demokrasi ve insan hakları bahanesiyle başka ülkelerin içişlerine müdahale eden herhangi bir ülkeye kategorik olarak karşı çıkıyorlar.

İki taraf, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde koordinasyonu ve işbirliğini artıracak ve gerçek çok taraflılığa ortaklaşa bağlı kalacak, Merkezi Birleşmiş Milletler olan uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerini temel alan uluslararası ilişkilerin temel kurallarını savunurlar. İki taraf ayrıca, Diğer ülkelere tek taraflı yaptırımlar ve hukuka aykırı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanması da dahil olmak üzere her türlü hegemonyaya ve güç politikasına kategorik olarak karşı çıkıyorlar ve yeni bir tür uluslararası ilişkilerin kurulması için çabalıyorlar ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için el ele çalışıyorlar.

Telegram Kanalımız 

Facebook Sayfamız

Twitter Hesabımız

Check Also

Lübnan Direnişi, İşgal Edilen Filistin Sınırındaki Düşman İsrail Mevzilerini Hedef Aldı

BEYRUT 05 Aralık 2023 (SANA) – Ulusal Lübnan direnişi, işgal edilen filistin sınırındaki düşman israil’in …