Yapabilirsin… Hakediyorsun Hamlesi Kapsamında Kadın Sorunlarına İlişkin Farkındalığı Pekiştirme Sempozyumu

ŞAM – Suriye Aile ve Nüfus İşleri Komisyonu (Sen Yapabilirsin.. Sen Hakediyorsun) kampanya faaliyetleri kapsamında bugün Drama Yolu Enstitüsü ile işbirliği içinde, dramada kadınların rolünü tartışmak üzere Paradise (El Fardous) Oteli’nde bir seminer gerçekleştirdi.

Seminere oyunculuk ve senaryo yazarlığından bir grup enstitü öğrencisi katıldı, başarı hikayelerinin deneyimlerini, kadınların dramada somutlaştırdığı rolleri ve gelecek dizilerde vurgulanabilecek kadınlarla ilgili konuları tartıştı ve sundu.

Halk Meclisi Üyesi ve komite üyesi Dr. Ruba Mirza, SANA’ya yaptığı açıklamada, hamlede yürütülen faaliyetlerin kadınların rolünün ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesinde büyük rol oynadığını, kadın sorunlarının tanıtımına katkıda bulunmak ve görevlerine ışık tutmak için gençlerin bu konulardaki görüşlerinin seminerler yoluyla belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

Komisyonun Aile Sorunları Direktörü Rana Huleyfavi, sempozyumun düzenlenmesinin amacının, toplumda kadın sorunları konusunda farkındalığı artırmak için fikirler üzerinde etkisi olan grupları ele almak olduğunu belirterek, yerel yönetim kurullarında temsil edilen kadın oranının büyük olması için kadınları göreve katılmaya ve aday olmaya motive ederek bu alanda sunulan metinlerin ve drama dizilerinin önemine dikkat çekti.

Dramatik Sanatlar Yüksek Enstitüsü öğretim üyesi Ranya Al Cebban ise kendi yönünden, sunulan dramaların ağırlıklı olarak kadın sorunlarına odaklandığına, Suriye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik koşullar ışığında sosyal sorumluluğun kadınlar açısından çok büyük hale geldiğine işaret ederek, tüm topluma fayda sağlayan sonuçlara ulaşmak için sosyal, hizmet ve öğrenci sistemi arasındaki katılımcı görüşlerin önemini vurguladı.

Rod Drama Enstitüsü İcra Direktörü Cihan Mardini, sempozyumun bir çok başarılı kadının deneyimlerinden ve uzmanlıklarından faydalanılması açısından önemli olduğunu, senaryo yazarlığı öğrencilerinin de öne çıkarak gelecekte bunlardan yararlanabileceğine dikkat çekti.

Enstitü öğrencilerinden bazıları, dramanın şu anda ağırlıklı olarak kadın sorunlarına odaklandığını, toplumdaki acıları ve sorunları vurguladığını ve dramanın onları psikolojik ve ahlaki olarak desteklemeye katkıda bulunduğuna işaret ederken; George Nicola ve Emel İsa, Suriyeli kadınların hayatın çeşitli alanlarında birçok başarıya sahip olduğunu ve gelecekteki herhangi bir dramatik çalışmalarda istihdam edilip gösterilebileceğini açıkladı.

Check Also

Ordu Kontrol Noktası Bölgeye Geçmeye Çalışan Amerikan İşgal Konvoyunu Kovdu

HASEKE – Suriye Arap Ordusu kontrol noktası, Haseke’nin kuzeydoğu kırsalındaki Al Sibat köyüne doğru geçmeye …