Cumhurbaşkanı Esad, Ordu Günü’nde Silahlı Kuvvetlerimize Hitabında: Savunmanız Her Zaman Vatanın Yükselişi, Refahı, Gücü Ve Kalesi Olsun

ŞAM – Ordu ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Cumhurbaşkanı Korgeneral Beşşar Esad, Ordu Günü’nün yetmiş yedinci yıldönümü münasebetiyle kahraman silahlı kuvvetlerimize “Halkın Ordusu” dergisi aracılığıyla hitabında şunları söyledi: Kahraman silahlı kuvvetlerimizin oğulları, vatanının mücadele tarihiyle, şanıyla övünen ve yiğit silahlı kuvvetlerine bu şanları yaratan, kahramanlığın kaynağı ve zaferlerin garantörü gözüyle bakan her hür ve şerefli yurttaşın yüreğine, sevgili bayramınız kutlu olsun.

Milli akidenin, milletin ve oğullarının sabrının üzerine inşa edildiği temelin ve kaçınılmaz olarak zafere götüren öncülün olduğunu kanıtlayan, subay astsubayları ve kahraman askerleri ile erkekliğin, kurtuluşun ve sınırsız vermenin kaynağı, sadakat ve aidiyet anlamlarını kuran güçlü silahlı kuvvetlerimize selam olsun.

Ey azimli, onurlu ve gururlu insanlar, yetmiş yedinci yaş gününüzde, atalarımız ve babalarımız tarafından kaleme alınan, ufuklarda yankılanan, günleri hala hafızalarda taze olan, enerji veren ve motive eden kahramanlık destanlarını gururla anıyoruz. Kahramanlık ve fedakarlıklar olmadan elde edilemeyecek olan milli kazanımları korumak için azami çabayı gösterme kararlılığı, geri çekilmeyi ve tereddüt etmeyi bilmeyen cesur adamların yaptığı, ancak yolları her zaman ve sonsuza dek ileriye bakıyordu.. Sizler bugün çeşitli yerlerde ve alanlarda, atalarınızın ve babalarınızın planladıklarını takip ederek ve vatanın savunmasında kutsal görevlerinizi yerine getirmek için tüm cesaret ve yetenekle devam ederek, en zorlu zorlukların üstesinden gelme, büyük ülkeler tarafından desteklenen kirli, sistematik bir saldırganlık karşısında zaferler, birçok biçim, yöntem ve araç saldırganlığına karşı en iyi sonuçları ve en büyükleri elde etme yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtladınız.

Cumhurbaşkanı: “Ey inanç ve aidiyet adamları, ülkemiz bugün çeşitli düzeylerde ve yönlerde, özellikle askeri ve ekonomik olarak, engelleri aşmak, inisiyatif almak ve ulusal eylem pusulasını doğru yöne yönlendirmek için ortak çaba gerektiren çok büyük zorluklarla karşı karşıyadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Esad: Ordu her zaman savaş ve yeniden yapılanma için inşa edildiyse, kurumları ülkenin inşası ve iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve oğullarının onurunun korunması alanlarında güçlü bir şekilde mevcuttu.

Sayın Cumhurbaşkanı ordu mensuplarına hitaben: “Bu sloganı günlük yaşamınızda ve işinizin çeşitli yönlerinde somut bir gerçeklik olarak somutlaştırmak için çalışın. Eğitim ve muharebe görevlerini yerine getirirken disiplini ve bağlılığı koruyun ve ulusal görevin hizmetinde pratik ve teorik eğitim alanlarında ve herhangi bir potansiyel düşmanla yüzleşmenin gerekliliklerinde azami çaba gösterin” dedi.

Cumhurbaşkanı Esad: Ey şerefli ve onurlu kahramanlarımız, sizler tüm Suriyelilerin, onurlu ve özgür insanların umudusunuz. ahlakınız, davranışlarınızın asaleti, disiplininiz ve bağlılığınız ile her zaman rol model ve ideal olun. Vatansever performansınızla, ordumuzun gerçekliğini, tarihinin asaletini, rütbesinin yüksekliğini, şan ve gurur yolunda ışık fenerlerini ifade etmek için ruhları hala vatanın semalarında uçan şehitlerinin onurunu yükseklerde tutuyorsunuz” dedi

Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerimizde görev yapan evlatlarımıza yönelerek; “Kutsal mevki ve görevlerinizde tüm gayret, kararlılık ve sebatla çalışmaya devam ederken, tüm yakınlığı ve sağlamlığı ile arkanızda duran ve desteğinizi güçlendiren şerefli ailelerinize selam olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle tamamladı: Dünyanın en şerefli insanlarının, salih şehitlerimizin ruhlarına selam, onların şerefli ve sebatlı ailelerine selam, yaralarını bir gurur nişanı olarak taşıyan ve çeşitli alanlarda verimlilik yürüyüşünü onur ve kararlılıkla takip eden yiğit yaralılarımıza selam olsun.

Kahramanlık, sebat ve zaferin vatanı Suriye’ye şan olsun.

Check Also

El Mikdad: Cumhurbaşkanı Esad’ın Çin Ziyareti Çok Önemli Ve İki Ülke İlişkileri Tarihinde Yeni Bir Sıçrama Teşkil Ediyor

ŞAM 22 EYLÜL (SANA) – Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Dr. Faysal El Mikdad, Cumhurbaşkanı Beşşar …