Gülümüz Altından Daha Değerli.. Şam Gülünü Korumak İçin Halk İnsiyatifleri

ŞAM – Suriye’de gönüllü çalışma, halkı arasında köklü bir kültürdür ve alışkanlıklarına ve davranışlarına göre sınıflandırılmıştır. Gönüllü ve devlet kurumları arasında başarılı işbirliği deneyimleri bulunmaktadır.  Birçok insan, Şam Gülünün yetiştirilmesini teşvik etmek, genişletmek ve ürünlerini pazarlamak için topluluk girişimleri de dahil olmak üzere proje ve programlardan yararlandı.

Bu bağlamda, Suriye Kalkınma Vakfı, yerel toplulukla koordinasyon ve işbirliği içinde, gülün üretimine yansıyan ve herkesin entegrasyonuna ve tam katılımına odaklanarak kimliğinin korunması ve güçlendirilmesine yansıyan bir dizi program uygulamaktadır.

Sekretarya’daki Yaşayan Miras Programı’ndan Rim Al İbrahim’e göre, toplumun sınırlarını aşarak küresel bir ürün haline gelmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Check Also

Sağlık Bakanlığı, Yeni 2 Koronavirüs, 1 Şifa  Vakası Kaydedildi

ŞAM – Sağlık Bakanlığı, yeni 2 koronavirüs vakasının tescil edildiğini, tescil edilen vakalardan 1’inin şifa …