Kuraklık ve Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltma Fonu İçin Tahmini Bütçenin Onaylanması

ŞAM – Bakanlar Kurulu, Kuraklık ve Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltma Fonu’nun 14 milyar liralık tahmini bütçesini ve Fonun 2022 yılı teknik ve malzeme planını onaylayarak, mahsullerini olumsuz etkileyen herhangi bir acil durumda çiftçilerin haklarını ve tazminatlarını sağlamak için tarımsal ürünler için sigorta poliçesinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

İşçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunan bir teşvik sisteminin hazırlanmasını hızlandırmak

Başbakan Hüseyin Arnus başkanlığındaki haftalık oturumunda Bakanlar Kurulu, buğday ve arpa mevsimleri için tarım planının uygulanmasının gerçekliğini gözden geçirirken, hayvanların yem ihtiyacını karşılamaya ve arazi ıslahının genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesinin vurgulanması ve geri kazanılan alanların yatırılması ve tarımsal üretime sokulması için uygun sulama sistemlerinin sağlanmasını teyit etti.

Bakanlar Kurulu, işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine, üretim artışının sağlanmasına ve maliyetlerin düşürülmesine katkıda bulunacak bir teşvik sisteminin hızla hazırlanmasına vurgu yaparak, Sanayi Bakanlığı’na üretici kurumları canlandırmak ve istihdamı iyileştirmek için bir strateji ve özel uygulama programları geliştirmesi ve ürünlerinin yerel pazarlardaki varlığının artırılması talimatını verdi.  Bakanlar Kurulu ayrıca,  Petrol Bakanlığı’nı sondaj ve arama operasyonlarını artırmak, yeni gaz kuyuları keşfetmek ve bu alanda dost ülkelerle yapılan sözleşmeleri takip etmekle görevlendirdi.

Bakanlar Kurulu, narenciye sezonu için pazarlama kararlarının uygulanmasının sürekli takibini, deneyimin diğer tarımsal ürünlere genelleştirilmesini ve elektrik enerjisi projelerinin rehabilitasyonunun uygulanmasının izlenmesini ve zamanında hizmete alınmasını onayladı.

Kaynak israfını azaltmak, harcamaları rasyonelleştirmek ve pozitif müdahale kurumlarının rolünü genişletmek

Arnus, bakanlıkların çalışma planının o yıla özel ve programlı olana göre uygulanmasının, kaynak israfının azaltılmasının, harcamaların rasyonelleştirilmesinin ve pozitif müdahale kurumlarının rolünün tüm tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin ve çeşitli sektörlerde üretimi artırmanın önemine işaret etti.

Oturum sırasında Konseye, su rezervlerini korumak, atıkları azaltmak ve su kaynaklarına daha iyi yatırım yapmak için gerekli önlemleri almanın önemi vurgulanarak, su barajları ve barajlarının depolanması gerçeği hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Konsey, ilgili bakanlıklardan, dost ülkelerle ticaret alışverişini etkinleştirmede özel sektörün rolünü karşılıklı yarar sağlayacak ve genişletecek şekilde uygulayarak uluslararası işbirliği ortaklarıyla proje ve anlaşmaların geliştirilmesinin önündeki her türlü engeli aşmasını talep etmiştir.

Konsey, Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanan Arap ve uluslararası çalışma sözleşmeleri doğrultusunda 2010 tarihli 17 Sayılı İş Kanununu değiştirmek ve bu Kanun kapsamındaki işçiler için yasal korumayı artırmak ve onlara daha iyi faydalar ve işverenlerle denge sağlamak için bir yasama taslağı taslağı da tartıştı.

Konsey ayrıca, Hama’daki ilk emlak alanında bir kule gençlik konut projesinin tamamlanması da dahil olmak üzere bir dizi hizmet ve geliştirme projesini onayladı.

P.M.

Check Also

Haseke Kırsalını Besleyen Hat Üzerindeki 12 Gerilim Kulesi Fırtına Nedeniyle Çöktü

HASEKE – Dün Haseke Valiliğini vuran toz fırtınası, valiliğin doğu kırsalını besleyen 66 kV gerilim …