Halk Meclisi, Yenilenebilir Enerjilerin Kullanımını Desteklemek İçin Bir Fon Oluşturmak İçin Bir Yasa Tasarısını Onayladı

ŞAM – Halk Meclisi, Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ başkanlığındaki bugünkü oturumunda, “yenilenebilir enerjilerin kullanımını desteklemek ve enerji verimliliğini artırmak için bir fon oluşturulmasını” içeren yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu kanun tasarısında, fonun amaçları, görevleri, bütçesi, finansmanı, kendisine ait fonların kullanımı, sözleşme harcamaları, yenilenebilir enerji projelerine nasıl destek verileceği ve bu desteğin değer ve koşulları ile ilgili 25 madde yer alıyor.

Fon yönetim kurulu, Elektrik Bakanının 14 üncü maddesindeki şartlara göre başkan, yardımcılarından biri vekil ve bir takım mercilere üyelik şeklinde teşekkül eder. Konseyin kurulmasına ilişkin karar ise, Başbakan tarafından verilir. Fon Yönetim Kurulu, Fon çalışmalarının plan, politika ve programlarını ve hak sahiplerine destek sağlanmasına ilişkin esasları ve koşulları belirlemek de dahil olmak üzere 15. madde uyarınca bir dizi görev üstlenir.

Ulusal Enerji Araştırmaları Merkezi, Madde 19’da belirtildiği gibi, Fon’a, görevlerinin yürütme talimatlarına uygun olarak uygulanmasına katılmanın yanı sıra teknik ve idari destek sağlarken, Elektrik İletim ve Dağıtım Genel Kurumu ve bağlı kuruluşları 20 nci maddeye göre bu Fon için teknik ve idari destek ile gerekli mekanizma, merkez ve ihtiyaçları sağlar.

Öte yandan Kabine, Halk Meclisi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Abdullah Abdullah’ın, hizmet ve yaşam konularına ilişkin bir önceki oturumunda Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan en önemli karar ve usullere ilişkin sunumunu dinledi.

Bazı meclis üyeleri, yaptıkları müdahalelerde, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların Halk Meclisi’ne sunulması, bu kararların ayrıntılarının iletilmesi ve konuların tekrarından kaçınılması için bir mekanizmanın geliştirilmesini talep etti.

Buna karşılık diğer bazı üyeler ise, piyasaları kontrol etmek ve mal ve ürün fiyatlarını düşürmek için uygulanan planı ve tekelcilere ve yurttaş gücünü manipülatörlere karşı caydırıcı tedbirlere ve vatandaşın geçimine ve ithal edilen malzemelerin gümrük vergilerinden muaf olduğuna odaklanma gereğini sorguladı.

P.M.

Check Also

Hasaka Kırsalında Amerikan İşgal Güçlerine Ait İki Kamyon Yandı

HASEKE – Haseke kırsalındaki El Malikiye bölgesinde Amerikan işgal güçlerine lojistik malzeme taşıyan bir konvyonun …