Kabine Ücretsiz Hizmet Desteğini Sürdürme Kararlılığındadır

ŞAM – Başbakan Vail el Halaki Suriye ve Rusya arasında kredi hattının açılması için tüm teknik yönlerde anlaşmanın sağlandığını ve yakın bir süre içinde bu hattın aktif olması beklendiğini söyledi.

Halaki Sevra Gazetesiyle söyleşinde Suriye – Rusya Karma Bilimsel Teknik, Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komitesinin 24 Ekim tarihinde Rusya’nın Soçi Şehrinde bulunduğu temaslarda iki ülke arasındaki ihracat ithalatta gümrük harçları ve vergilerinin düşürülmesi üzerine anlaşma sağlandığını söyledi.

Halaki Suriye’nin Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında mevcut gümrük anlaşmasına katılma çalışmalarında bulunduğunu ifade etti.
İran ile mevcut iki kredi hattının yenilenmesi çalışmalarının yapıldığını belirten Halaki, ilk kredi hattının yerel piyasanın muhtelif tür tüketim maddeleri ve tıbbi malzemelerinin yanı sıra muhtelif tür hizmet sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladığını, ikincisinin ise ham petrol teminini amaçladığını belirtti.

Halaki hükümetin söz konusu üç kredi hattından amacının Suriye ordusunun gücünü pekiştirmekle birlikte iç cepheyi güçlendirme, Suriye ve halkına uygulanan ekonomik yaptırımların olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Başbakan Halaki Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığının bölgesel ve uluslar arası düzeyde yaşanan gelişme ve değişimleri yakından gözetlediğine dikkat çekerken, bunun ışığında kabinenin dost ülkelerle temaslarda bulunup ilişkileri muhtelif düzeylerde geliştirdiğini belirtti.

Kabinenin ekonomi politikası konusunda ise Halaki; mazota yapılan zamdan sağlanacak gelirin sosyal yardım, eğitim, öğretim, sağlık ve benzeri hizmet sektörlerine destekte kullanılacağını ifade etti.

Halaki kabinenin tüm vatandaşlara tıbbi hizmetlerin yanı sıra eğitim ve öğretimde ücretsiz desteğini sürdürme azim ve kararlılığında olduğunun altını çizdi.

Sosyal adaleti sağlamanın temel hedef olduğunu belirten Halaki, önceliklerin temin edilmesi için mevcut koşulların düzeltilmesi ve zorlukların ortadan kaldırılması gereğine işaret etti.

Dış destekli ve çok uluslu terör çetelerinin özellikle Türkiye sınırları yakınlarında düşen bölgelerde bulundukları yağmalama, gasp ve sabotaj eylemlerinin sanayi, ekonomi ve tarım sektörlerinde yol açtıkları hasara dikkat çeken Halaki, terör eylemleri nedeniyle geniş alanlarda tarımın durmasına yol açtığını söyledi.

Halaki Suriye ve halkının düşmanlarının uyguladıkları gayrı meşru kanunsuz yaptırımlarla Suriye halkının tamamını cezalandırmaya çalıştıklarını ifade ederken, bu yaptırımların çocukları bile ciddi şekilde etkilediğini, temel ihtiyaçların karşılanmasını da zorlaştırdığını belirtti.

Ekonomik yaptırımlar ve terör eylemleri gölgesinde kabinenin bu süreç içinde vatandaşların ihtiyaçlarını sağlamada acil çözümlerde bulunduğunu söyleyen Halaki, bu bağlamda güvenli bölgelerin üretim ve sanayide kullanılmasına ilaveten dost ülkelerle ilişkilerden faydalanıldığını söyledi.

Başbakan Halaki önümüzdeki süreç içinde kabinenin kriz idaresine odaklanmasından ziyade mevcut durumlarla uyum sağlama politikası izleyeceğini söyledi.

Her şeye rağmen ulusal ekonominin birçok yönden güçlü olduğunu ifade eden Halaki, Suriye halkı ve yönetiminin de el ele omuz omuza zorlukların üstesinden gelme kararlılığında olduğunu söyledi.

Halaki kabinenin aynı zamanda kırsal alanlarda üretim, sanayi ve sosyal adaletin sağlanmasına odaklanacağını belirterek, muhtelif bölgeler arasında eşit koşulların sağlanacağını, sivil toplum ve halk faaliyetlerinin geliştirilip aktifleştirilmesine çalışılacağını vurguladı.

Sanayi durumu konusunda ise Halaki; terör örgütlerinin bu sektöre verdikleri zarar hacminin büyük olduğunu belirtti. Fakat her şeye rağmen ilaç sanayisi ve deha muhtelif alanlarda üretim yapan kurumların yeniden faaliyete geçmeye başladıklarına dikkat çekti.

Yolsuzlukla mücadele konusunda ise Başbakan Halaki; bunun kabineni temel öncelikleri arasında yer aldığını, bu yönde de bir dizi icraat ve yeni düzenlemelerin yakın süre içinde yürürlükte olacağını belirtti. Halaki Suriye’de yolsuzlukla mücadele için en önemli faktör sayılan siyasi iradenin mevcut olduğunu söyledi.

Başbakan Halaki enflasyon konusunda ise bunun vergi ve harç ödemeleri gibi gelir kaynaklarının yanı sıra muhtelif sektörlerde üretimin aksamasından kaynaklandığına işaret ederek, bu bağlamda alternatif gelir kaynaklarının teminine çalışıldığını söyledi.

Check Also

Son 24 Saatte 18 Deprem Meydene Geldi

ŞAM – Ulusal Deprem Merkezi, Ulusal Sismik İzleme Ağı istasyonlarının dünden bugün saat 08:00’e kadar …