El Esad Ulusal İdari Reform Projesini Başlattı (video)

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün kabinenin Şam’ın Kefarsusa Bölgesindeki Başbakanlık binasında düzenlediği haftalık olağan toplantısına başkanlığı sırasında Ulusal İdari Reform Projesini başlattı.

El Esad projenin bir dizi eksene dayandığına dikkat çekerken, bu eksenlerin ilkinin, Kriter ve İdari Destek adı altında kurulacak merkez aracılığı ile tüm bakanlıklar arasında bağdaşık ve tek bir sistem yaratmak olduğunu belirtti. Bu merkezin profil belirleme, iş tanımlaması, kurumların iç tüzük kriterleri ve performansı belirleme görevinde bulunacağına dikkat çeken el Esad; aynı zamanda kurumlar ile vatandaşlar arası ve de kurumlar içinde veya kurumlar arasında icraatları değerlendirme ve ölçme gibi çalışmalarda bulunacağını açıkladı. El Esad merkezin ayrıca vatandaşların kurumlardan memnuniyeti, personellerin memnuniyeti ve yolsuzlukla mücadele değerlendirmelerinde bulunacağına vurgu yaptı.

Projenin İdari Performans Gözetim Merkezi kapsayacağına dikkat çeken el Esad; temel olarak elektronik yapıdan oluşan bu merkezin, devlet kurumlarının belirlenen kriterleri ne derecede uyguladığını gözetleyeceğini ifade etti. El Esad merkezin daha sonra her kuruma ait ayrı bir rapor takdim edeceğini belirtirken, böylece kurumların performansı ve aralarında değerlendirme yapma fırsatı olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı el Esad Ulusal İdari Reform Projesinde Beşeri Kaynaklar Hizmetleri Merkezi içermesiyle mevcut beşeri kaynaklar için ayrıntılı ve dakik bir harita belirleyeceğini belirtti. Aynı zamanda boş kadrolar haritası belirlemekle birlikte beşeri kaynaklar ve boş kadro haritalarını bir biriyle entegreme çalışmalarında bulunacağını ifade eden el Esad; böylece personel atama mekanizması daha uygun bir şekilde icra edilirken, performans ve uzmanlık alanlarına göre atamaların yapılması daha kolay olacağına işaret etti. El Esad merkezin bunlara ilaveten performansın arttırılması amacıyla elektronik mesleki eğitim çalışmalarında bulunacağını sözlerine ekledi.

El Esad projede vatandaşlarla temas ve iletişim amacıyla web sitesi içereceğini ifade ederken, bu sitenin aracılığı ile vatandaşların herhangi bir kurum hakkında öneri, düşünce, şikayet ve değerlendirmelerini takdim edebileceklerini belirtti. Böylece sürecin daha kapsamlı olacağına dikkat çeken el Esad, bunun belli başlı bakanlık ya da kurumlarla sınırlı kalmayıp vatandaşların da katkılarına açık olacağını ifade etti.

Konuşmasının bitiminde Cumhurbaşkanı el Esad; özellikle son yıllarda görülen bir kısım olumsuzluklara işaret ederken, bunların direk olarak vatandaşların hak ve hukuklarını kötü etkilediğini, ulusalcılığa da hiç uygun olmadığını söyledi. Bu olumsuzlukların bir kısmının kurumlardan kaynaklandığına, bir kısmının da yetkilerden kaynaklandığına dikkat çeken el Esad; bu gibi davranış ve olumsuzlukların kesinlikle kabul edilemez olduğunun altını çizdi. El Esad bunlara son verilmesi ve yolsuzlukla daha ciddi bir mücadele verilmesi için ilgili tüm bakanlıklar gerekli yönlendirmelerde bulundu.

Check Also

Büyükelçi Ahmed: Suriye, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi İle İşbirliği Yapmaya İsteklidir

CENEVRE – Suriye’nin Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi’ndeki yeni temsilcisi Büyükelçi Hayder Ali Ahmed, Suriye’nin herhangi …