ניבנזיה: השלום אפשרי עם אוקראינה בתנאי שתמלא אחר  דרישות רוסיה

ניו-יורק – סאנא

סוכנות הידיעות הרוסית טאס מסרה כי נציג רוסיה הקבוע באו”ם ואסילי ניבנזיה אמר  היום במהלך ישיבה של מועה”ב כי אוקראינה היתה יכולה להביא לידי שלום מזמן  רב, וכיום השלום הזה אפשרי עימה בתנאי שתמלא אחר  דרישות רוסיה הצודקות והמנומקות, ולמענן היה המבצע הצבאי המיוחד בשל שכולן ידועות וביכולתה של אוקראינה הזו לבצע אותן מבלי  שריבונותה תיפגע.