עצרת סולידריות בריף חמאת עם תושבי עזה נגד האויב הישראלי