מיזוג מורשת עם מודרניות במלאכת אל-עג’מי היא חוויה שהתמחתה בה הצעירה ארג’ מירו