מפגש ” סופרי הילדים ” במעון התאחדות הסופרים הערבים בעיר לטקיה