אל-מקדאד דן בשיחת טלפון עם עבד אללהיאן ביחסים הבילטראליים שבין שתי המדינות ובהתפתחויות בזירה הערבית והאזורית

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים, ד”ר פייסל אל-מקדאד, דן עם מקבילו האיראני חוסיין אמיר עבד אללהיאן, במהלך שיחת טלפון ביניהם, בהתפתחויות היחסים הבילטראליים בין שתי המדינות הידידות ובהתפתחויות החיוביות בזירות הערבית והאזורית.

בשיחת הטלפון ביניהם דנו בכמה שאלות בעלות עניין משותף, ובחשיבות ההתמקדות בביצוע הסכמים בין שתי הארצות אשר נידונו ונחתמו במהלך ביקורו בסוריה של נשיא איראן איבראהים ראיסי, גם כן  שמו דגש על עומקם של היחסים שבין שתי הארצות הידידות.