פציעת סטודנטים ומורים פלסטינים מהתקפות כוחות הכיבוש דרומית לשכם

אלקודס – סאנא

מספר סטודנטים ומורים פלסטינים נפצעו היום מהתקפות כוחות הכיבוש הישראלי בעיירה חו’ארה דרומית לשכם שבגדה המערבית.

מנהל בית ספר עמר בן אלח’טאב של בנין בעיירה רג’א עוואד הבהיר לסוכנות ו’פא כי כוחות הכיבוש ירו רמוני הלם וגז מרעיל בכיוון הסטודנטים והמורים, בעת יציאתם מבית הספר, שכמה מהם לקו בחנק.