מזכר הבנות ליסוד חברת בטוח משותפת סורית -איראנית

טהראן – סאנא

חברת אלעקילי לבטוח סמביוזוני חתמה עם חברת בימה אלברז הכללית האיראנית לבטוח על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום הקמת חברת ביטוח משותפת סורית- איראנית .

המזכר שחתם מנכ”ל חברת אלעקילי המהנדס סאמר אלעש ומנכ”ל חברת בימה אלברז/מוסא רד’אאי מירקאד / במטה רשות הבטוח המרכזית בטהראן, נועד לחזוק שיתוף הפעולה האסטראטיגי  בתחום הגשת שירותי הבטוח למובטחים בשתי החברות בסוריה ובאיראן .