האומן מוחמד קנוע הלך לעולמו באופן שהפתיע את הציבור הסורי