תושבינו בגולן הסורי הכבוש מציינים הזכרון ה- 77 לחג העצמאות