קונצרט פולקלור לציון יום אל-קודס העולמי במרכז התרבותי בכפר סוסה