המהנדס ערנוס מדגיש במהלך פגישתו עם שרי החקלאות של ירדן,עיראק ולבנון את חשיבות זרימת המוצרים החקלאיים בין מדינות ערב

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנס חוסין ערנוס שם דגש על חשיבות השגת האנטגרציה החקלאית וחזוק שיתוף הפעולה וסחר החלפין, והקלת זרימת הסחורות והמוצרים החקלאיים בין מדינות ערב, בצל השנויים באקלים ועלית מחירי מוצרי המזון בעולם.

המהנדס ערנוס קרא במהלך פגישתו עם שרי החקלאות של ירדן, עיראק ולבנון ליצור מתכונת מפותחת של שיתוף פעולה ותאום כדי לקדם את היצור החקלאי וחזוק בטחון המזון במישור האסטראטיגי, ושם דגש על חשיבות פגישות שכאלה התורמות לחזוק היחסים הדו –צדדיים, ובעיקר בתחום החקלאי והמסחרי לטובתם של עמי מדינות ערב.