שר הבריאות דן עם שר הווקף הפלסטיני בדרכים לחזוק שיתוף הפעולה

דמשק – סאנא

שר הבריאות ד”ר חסן אלע’באש דן עם שר הווקף ועניני הדת הפלסטיני חאתם בקרי ועם המשלחת הנלווית אליו בדרכים לחזוק שיתוף הפעולה, ובמצב מגזר הבריאות הסורי בעקבות רעידת האדמה שהכתה בסוריה בפובראור שעבר.