שתי מדליות ארד חדשות לסוריה באליפות עיראק לטניס שולחן