מבזקים

חשיבות הקריאה לצעירים במפגש מועדון הסופרים בלשכת הנוער הבינלאומית בחומס