אל-מקדאד במהלך פגישתו עם לקרוא: נוכחות כוחות שמירת השלום אינה תחליף למציאת פתרון סופי לבעיית הכיבוש הישראלי לאדמות סוריה

דמשק סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מקדד הדגיש את נכונות ממשלת סוריה להמשיך בשיתוף הפעולה עם כוח ההתנתקות של האו”ם בגולן הערבי הסורי, ולאפשר לכוחות האו”ם (אנדוף) לבצע את המנדט שלהם.

במהלך פגישתו עם תת-המזכ”ל של האו”ם לפעולות שמירת השלום, ג’אן בייר לקרוא והמשלחת הנלווית אליו ציין אל-מקדאד כי נוכחות כוחות שמירת השלום אינה מהווה תחליף למציאת פתרון סופי לבעיית הכיבוש הישראלי של השטחים הסורים, תוך שימת דגש על זכותה הבלתי ניתנת לערעור של סוריה להחזרת את הגולן הסורי הכבוש במלואו.

אל-מקדאד חידש את גינויה של סוריה לקבוצות הטרור החמושות שפעלו לבלום את עבודת כוחות שמירת השלום באזור ההפרדה ולאורך קו הפסקת האש, והדגיש את חשיבות הדו”חות שפרסם אנדוף” גם תדרוכים של נציגי המזכירות הכללית בפני מועצת הביטחון, שופכים אור על ההפרות והתוקפנות הישראליות החוזרות ונשנות נגד סוריה.

שר החוץ והמהגרים דרש את הצורך של האו”ם להתערב כדי להפסיק את השיטות הישראליות נגד האזרחים הסורים בגולן הכבוש.

נצידו לקרוא אישר כי הביקור בא במטרה להכיר את עבודתו של כוח ההתנתקות של האו”ם (אנדוף) ולבקר באתריו, בנוסף לקיים פגישות עם פקידים סורים.

תת-המזכ”ל ציין כי מאמצי הארגון הבינ”ל יתמקדו ביישום החלטות מועצת הביטחון הקשורות למצב העדין במזרח התיכון, הוא גם בירך על הסיוע והתמיכה שמעניקה המדינה הסורית לכוחות שמירת השלום.