ארד לסוריה בהשתתפותה הראשונה באולימפיאדת המתמטיקה האירופית לבנות