הגולן

תושבינו בגולן הכבוש: לא לטורבינות הרוח.. שורשינו מכים עמוק בארצינו ותוכניות הכיבוש סופן שיופלו

הגולן הסורי הכבוש – סאנא תושבינו בגולן עומדים היום בפני תוכנית טורבינות הרוח, שעל הקמתה הכריזו שלטונות הכיבוש בראשית 2019 – הנחשבת כמסוכנת ביותר בתוכניות היהוד הקולינילסטיות המכוונות נגד הגולן …

עוד ידיעות

תושבי הגולן הסורי הכבוש: אין מיקוח על הזכויות ואין ויתור על גרגיר אחד מעפר המולדת

הגולן הסורי הכבוש – סאנא התושבים בגולן הסורי הכבוש הדגישו שהגולן חלק בלתי נפרד משטחי סוריה וסרבו באופן מוחלט את התוכנית הישראלית של טורבנות הרוח וכל התוכניות הקולוניאליסטיות, ובכן אין …

עוד ידיעות

משרד הסעד החברתי וארגון  העבודה הבינ”ל דנו במצב הפועלים הסורים שבגולן הכבוש

דמשק – סאנא משרד הסעד החברתי דן היום דרך הווידאו עם פראנק האגמאן  ראש מחלקת הדוקומנטציה  והיחסים הרשמיים בארגון  העבודה הבינ”ל, במצב הפועלים הסורים שבגולן הכבוש. במהלך הפגישה נסקרו מעשי …

עוד ידיעות

הגולן בעין… אֶל-עָל

דמשק – סאנא אֶל-עָל… הוא כפר סורי עזוב בדרום הגולן הסורי הכבוש, הכפר שכן על רמה ברוחב כקילומטר וחצי בין הואדי של נחל נוב (אשר נשפך לכיוון מזרח לנחל רוקד) …

עוד ידיעות