جعفری :در نشست های دوگانه با هیات های ایرانی و روسی، مقدمات برگزاری نشست آستانه را بررسی کردیم،سخن گفتن درباره نتایج گفت و گوهای آستانه و خوشبینی یا بدبینی پیرامون آن بسیار زود است

آستانه -سانا 

دکتر بشار جعفری رئیس هیئت اعزامی جمهوری عربی سوریه در مذاکرات آستانه اعلام کرد :در نشست های دوگانه با هیات های ایرانی و روسی، مقدمات برگزاری نشست آستانه را بررسی کردیم.

وی در گفت وگو با خبرنگاران همراه با هیات سوری افزوداضافه کرد: دراین دیدارها، هیات سوری اطلاعات و دیدگاه های خود را با هیات های ایرانی و روسی برای بهتر برگزار شدن نشست های روز پنجشنبه درمیان گذاشتیم.

الجعفری اظهار داشت: سخن گفتن از خوشبینی یا بدبینی درباره نتایج نشست آستانه هنوز زود است ولی آنچه بسیار جلب توجه می کند تاخیر هیات ترکیه و گروه های مسلح است که هنوز نرسیده اند.

وی گفت: در نشست های دوجانبه بر اصرار هیات سوریه در موفقیت نشست آستانه به گونه ای که به ریختن خون ملت سوریه پایان دهد و امنیت و ثبات را به سراسر کشور بازگرداند تاکید کردیم.

 

 

نیرمین/ثناء 

شاهد أيضاً

تسلط نیروهای عراق بر یک مرکز متعلق به “داعش” در شرق تلعفر

بغداد-سانا امروز، نیروهای مشترک عراق بر یک مرکز برای آموزش تروریست های “داعش” در شرق ...