سوارکار سوری «مناف الجابری» قهرمان رقابت های پرش با اسب اینفینیتی مصر شد

قاهره / ابوظبی – سانا

دیروز رقابت های پرش با اسب اینفینیتی که در یک باشکاه ورزشی در شهر مصری الاسکندریه به اتمام رسید.

در این مسابقات سوارکار سوری «مناف الجابری» موفق شد مقام اول قهرمانی این رقابت ها را کسب کند.

سوارکار کشورمان  در رده های دشواری تدریجی 125 cm و  cm 130  رتبه اول را کسب کرد.

غیاث/م.خ