انهدام  گروه تروریستی در ایران که سعی داشت برای انجام تجاوزات طی برگزاری مراسم سالگرد پیروی انقلاب اسلامی

تهران-سانا

وزیر اطلاعات ایرانی محمود علوی از انهدام یک هسته تروریستی که برنامه برای انجام تجاوزات در اثنای برگزاری مراسم سالگر پیروزی انلاق اسلامی در ایران خبر داد.

علوی گفت ” در این عملیات که از تاریخ 15بهمن 1395 آغاز شد و تا 21 بهمن 1395 انجام گرفت، شبکه مخفی عناصر تروریستی در اطراف تهران و برخی از استان های غربی و شرقی کشور شناسایی و هشت نفر از عناصر اصلی آن دستگیر شدند و تمام دستگیرشدگان از اتباع غیرایرانی و برخی از آنان جزو مرتبطین یکی از سرکردگان شاخص گروهک تکفیری که اخیراً به هلاکت رسیده است هستند.

وی اشاره کرد که تروریست ها برنامه های برای اجرایی تجاوزات طی برگزای مراسم سالگرد پیروی اقنلقاب اسلامی را داشتند.

ت.میهوب

شاهد أيضاً

شرکت کنندگان در همایش ” شهروندان در رسانه ها حق مشارکت را دارند ”  خواسته اند تا به اطلاعات شفاف دستیابی کنند و همچنین اعطای تسهیلات و فضای کار کامل به رسانه های گروهی

دمشق-سانا وزارت رسانه های گروهی یک نشست ملی با عنوان” ” شهروندان در رسانه ها ...