اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه و عراق برای تاسیس اتاق مشترک به توافق رسیدند

دمشق – سانا

دیروز اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه و اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق با امضای توافقنامه برای تاسیس اتاق مشترک به توافق رسیدند.

هدف تاسیس این اتاق بازرگانی مشترک حمایت از روابط اقتصادی میان سوریه و عراق و تقویت روابط اقتصادی و هماهنگی برای برای افزایش حجم تبادل تجاری میان دو کشور است.

این توافقنامه امضا شده بر ایجاد بازار برای محصولات سوری و عراقی و بهبود کیفیت  کالاها و برگزاری نمایشگاه ها تاکید کرد.

غیاث جاویش/م.خ