برگزاری مراسم ترحیم شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور پیشین ایران از جانب سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق

برگزاری مراسم ترحیم شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور پیشین ایران از جانب سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق

شاهد أيضاً

ورود هیئت جمهوری عربی سوریه به مقر سازمان ملل متحد در ژنو

ورود هیئت جمهوری عربی سوریه به مقر سازمان ملل متحد در ژنو غیاث/م.خ