روزانه تحویل 500 تن گندم به سیلوهای شهرهای قامشلی و الحسکه

الحسکه-سانا

مدیر عامل مؤسسه تجارت داخلی از تحویل 500 تن گندم روزانه از مراکز دانه ها به سیلوها در شهرهای قامشلی و الحسکه خبر داد.

“غازی الناصر” افزود: پس از آنکه گندم به سیلوها تحویل شود، به مراکز و کارخانه های آردسازی پخش می شود.

م.خ/غیاث

شاهد أيضاً

تیم ملی سوارکاری سوریه به مدال برنز تیمی رقابت های آسیا دست یافت

عشق آباد – سانا تیم ملی سوارکاری سوریه متشکل از أحمد حمشو، عمر حمشو، محمد ...